Arnout Boot

Arnoud Boot bracht vele wetenchappelijke publicaties uit op het terrein van financiële intermediatie en corporate finance: bijvoorbeeld over de toegevoegde waarde van relatie georiënteerd bankieren, de regulering van de financiële sector, maar ook over corporate governance-vraagstukken. Ook adviseert hij over onder meer eigendomsvraagstukken, wet- en regelgeving voor de financiële sector, mededingingsvraagstukken, de financiële structuur van