Algemene Ledenvergadering

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van: een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de