Simone Filipini

Simone Filipini heeft aan de Universiteit van Utrecht Slavische talen en literatuur gestudeerd. Na haar opleiding heeft zij diverse functies bekleed binnen zowel overheid gerelateerde organisaties al niet-overheid gerelateerde organisaties. Van 1988 tot en met 2013 was zij verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in diverse diplomatieke functies. Speciale interesse gebieden met betrekking tot