Pieter Tops

Prof. dr. Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie. Hij doet onderzoek naar verstrengeling tussen de onder- en bovenwereld in Nederland. Door onderzoek naar de (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit. Volgens Pieter Tops wordt het lokale bestuur van steden zeker ondermijnd: regels