Prof. Dr. Kim Putters (Giessendam, 22 september 1973) is een Nederlands bestuurskundige, politicus en bestuurder. Hij is hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor de PvdA was hij van 2003 tot 15 juni 2013 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Sinds die laatstgenoemde datum is Putters directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Putters, een kind uit een familie van schippers, volgde na zijn atheneum te Papendrecht een studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 2001 op het gebied van sociale wetenschappen en bestuurskunde.
Hij werkte als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vervolgens aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, en daarna weer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij bijzonder hoogleraar werd in Management van instellingen in de gezondheidszorg. Sinds 2013 is hij bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat.
Bij de Eerste Kamerverkiezingen 2003 werd hij gekozen in de senaat. In maart 2013 werd Putters door de ministerraad voorgedragen als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij werd hiermee de opvolger van Paul Schnabel. 

Behalve bij politiek is Putters ook betrokken bij de scoutingbeweging. Sinds 2006 is Kim Putters algemeen bestuurslid in het landelijk bestuur van Scouting Nederland. Putters is homoseksueel. In de aanloop van de Eerste Kamerverkiezingen schreef hij: “Bij de komende Eerste Kamerverkiezingen ben ik de hoogste man op de lijst. De PvdA heeft dus een roze kandidaat op nummer 2 gezet! En een roze geluid is de komende tijd juist in de Eerste Kamer belangrijk. Tolerantie en fatsoen staan in ons land namelijk onder druk. De Senaat heeft de dure plicht om die principes overeind te houden, en ook om de rechten van LHTB’s in onze rechtstaat te beschermen. Ik zal me daar met de PvdA-fractie voluit voor blijven inzetten en de strijd tegen geweld en homohaat aanvoeren.”