Prof.dr. L.H. (Lex) Hoogduin, voormalig directielid van De Nederlandse Bank, is benoemd tot parttime hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor Hoogduin is dit een terugkeer: na zijn studie, promotie en een eerder hoogleraarschap komt hij nu opnieuw terug bij de FEB.
Hoogduin is per 1 april 2013 benoemd tot hoogleraar Economie van complexiteit en onzekerheid in financiële markten en financiële instituten, bij de vakgroep Economics, Econometrics and Finance (EEF).
Dat Hoogduin de praktijk van de bank voor een belangrijk deel weer eens heeft verruild voor de wetenschap, bij de UvA, het Duisenberg Instituut en nu dus ook de RUG, past bij zijn behoefte om uit te zoeken hoe de wereld in elkaar zit. De praktijk moet steeds weer getoetst worden: “Wat mij echt lol geeft, is dingen begrijpen, dat fascineert me”, zegt hij. “Dat moet je blijven oefenen anders verval je in automatismen. En ik vind het fijn om die kennis over te dragen omdat het je dwingt om het zelf te weten.”
Hoogduin heeft dan ook zin in zijn nieuwe baan, al is die maar voor een dag per week. “Het is leuk om gevraagd te zijn voor de faculteit die ik al zo goed ken. Hoe ik het precies ga doen weet ik nog niet maar ik neig ertoe om in een aantal vakken dit idee van complexiteit en onzekerheid te gaan doceren naast de mainstream aanpak. Ik breng een promovendus mee en hoop anderen te inspireren met deze manier van kijken.”
Hoogduin zal zich bezig houden met de economie van complexe systemen, met speciale aandacht voor financiële systemen en financiële instituten. Daarbij gaat het onder meer om het toezicht op deze systemen en instituten. Een zeer weloverwogen omschrijving van niet zomaar een vakgebied, zegt hij zelf: “Complexiteit is een thema bij de Groningse universiteit en daar wil men ook in de hoek van de economie graag meer aandacht aan besteden. Ik heb er zelf die onzekerheid aan toegevoegd. Ik ben gepromoveerd op een proefschrift dat daarover ging en dat heeft heel erg bepaald hoe ik met deze problematiek omga, hoe ik naar de economie en naar de wereld kijk.”

Lex Hoogduin (Leiden, 1956) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde tot doctor in de economische wetenschappen. Hoogduin was al eerder professor aan de RUG. In de periode 199 tot 2004 was hij hoogleraar Geld- en Bankwezen. Op dit moment is Hoogduin tevens parttime hoogleraar Monetaire Economie en Financiële Instituties aan de Universiteit van Amsterdam en gasthoogleraar aan de Duisenberg School of Finance. Van 2005 tot 2008 was hij Global Chief Economist van Robeco en vanaf augustus 2006 tevens managing director van IRIS (Institute for Research and Investment Services B.V.), het instituut dat beleggingsonderzoek verricht voor bedrijven. Van 2009 tot 2011 was Lex Hoogduin lid van de directie van De Nederlandsche Bank. Van 1997 tot mei 2001 was hij persoonlijk adviseur van RUG en FEB alumnus Wim Duisenberg, de eerste president van de Europese Centrale Bank.