Mart de Kruif is een voormalig militair met de rang van Luitenant-generaal in de koninklijke landmacht. Van 25 oktober 2011 tot en met 24 maart 2016 was hij commandant landstrijdkrachten. De Kruif sloot in 1981 de koninklijke militaire academie in Breda na vier jaar cum laude af. Na zijn afstuderen werd hij pelotonscommandant bij het Garderegiment Grenadiers. Later volgde hij ook de Führungsakademie van de Bundeswehr en het United States Army War College. Hij heeft diverse functies bij de Koninklijke Landmacht doorlopen. In 2007 werd hij bevorderd tot brigadegeneraal en benoemd tot commandant van 43 gemechaniseerde brigade in Havelte. Als commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade was De Kruif in 2008 een van de initiators van het nieuwe CP-concept (Operationeel Stafconcept).
In het najaar van 2007 wordt Mart de Kruif gevraagd om als generaal-majoor de leiding op zich te nemen van de International Security Assistance Force (ISAF) in Zuid-Afghanistan. Voor Nederland bestaat Afghanistan op dat moment vooral uit Uruzgan, waar een Nederlandse taskforce is gelegerd, maar dat is slechts een kleine provincie in een uitgestrekt gebied waar uiteindelijk 45.000 militairen uit 24 landen actief zullen zijn. De Kruif zegt “ja’, maar pas daarna dringt tot hem door hoe enorm de taak is die hij op zich heeft genomen. Een jaar lang verblijft hij in een prachtig maar verscheurd land. Het is een ervaring die hem definitief zal veranderen, als militair en als mens. In deze lezing probeert hij deze ervaring invoelbaar te maken: “Het is de wereld zoals ik die heb beleefd, gezien, gevoeld, geroken en gehoord. Van de oneindige intensiteit van het zonlicht tot de in de zintuigen gebrande geur van het hospitaal. De stank van zweet vermengd met de zoetheid van vers fruit. De doodsangst in de ogen van een collega en de humor die ons overeind hield.’ Zandhappen is een persoonlijke getuigenis over kameraadschap en rivaliteit, verantwoordelijkheid en faalangst, internationale samenwerking en onderling onbegrip.