Simone Filipini heeft aan de Universiteit van Utrecht Slavische talen en literatuur gestudeerd. Na haar opleiding heeft zij diverse functies bekleed binnen zowel overheid gerelateerde organisaties al niet-overheid gerelateerde organisaties.
Van 1988 tot en met 2013 was zij verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in diverse diplomatieke functies. Speciale interesse gebieden met betrekking tot Azie, Midden-Oosten en Noord-Africa omhelsden ontwikkelingshulp, vrouwen rechten en handelsinvesteringen. Ook was zij betrokken bij de communicatie strategie omtrent uitbreiding van de Europese Unie en integratie.
Van 2007 tot en met augustus 2011 werkte Filippini op de Nederlandse ambassade in Skopje (Macedonie), om vervolgens te worden uitgezonden naar Miami, waar het algemeen Nederlands Consulaat is gevestigd voor de zuidelijk staten van de VS en een groot deel van de Caribische eilanden.
Van 2013 tot 1 februari 2017 heeft zij de functie bekleed van directeur bij hulporganisatie Cordaid. Cordaid werkt aan een wereld zonder armoede, waar mensen omzien naar elkaar. Zij helpt al meer dan 100 jaar mensen in de meest moeilijke gebieden en omstandigheden om kansen te creëren voor mensen die dat het hardt nodig hebben. Cordaid doet dit vanuit een diepe overtuiging , geworteld in de katholieke sociale sfeer.
Simone Filipini staat bekend om haar sterke visie en haar strategie is vaak gebaseerd op het verbinden van mensen en organisaties, gecombineerd met de nodige creativiteit.
Oktober 2016 voorzitter adviesraad “Dream Factory” bekend van o.a. ‘Omarmbandjes’.
In 2010 ontving zij de “Annual Award by Dutch MFA foor the most inclusive manager”.